เครื่องควบคุมอุณหภูมิบัดกรี
FX-801
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ
FX-100
ชุดเครื่องดูดตะกั่ว
FR-400


Soldering & Desoldering toolsElectronic toolsMeasuring & Panel metersHeat-Shrinkable & insulation tubesElectronic toolsHeat-Shrinkable & insulation tubesAcoustic componentsHot air gun and Glue gunELECTRONIC PARTS

วันหยุดประเพณี ประจำปี 2559
บริษัทฯ ขอแจ้งวันหยุดประเพณี
กิจกรรม ประจำปี 2559
กิจกรรมต่างๆของบริษัท